F. Ritten

Artikel 23 : Elke rit start stipt op het aangeduide uur aan het clublokaal.

Artikel 24 : Elk lid dat niet start aan het lokaal, wordt als afwezig genoteerd. Uitzonderingen worden alleen door het bestuur gerechtvaardigd.

Artikel 25 : De baankapitein leidt de rit. Hij of zij mag in principe niet voorbij gefietst worden, beklimmingen uitgezonderd. Boven op de helling wordt opnieuw gewacht tot de volledige groep samen is. Samen uit, samen thuis.

Artikel 26 : Wanneer er zich een verkeersongeval, tijdens een zaterdag- of zondagrit, speciale rit of tijdens een training voordoet, moeten zo spoedig mogelijk (binnen de 72 uren) alle gegevens omtrent het ongeval, aan een bestuurslid worden doorgegeven, zodat de verzekeringsdocumenten tijdig naar de verzekering kunnen doorgestuurd worden. Indien door omstandigheden de documenten niet binnen de gestelde termijn in ontvangst kunnen genomen worden (bv. ongeval in het buitenland), dient één der bestuursleden toch binnen de 72 uren na het ongeval, met telegram of per fax te worden verwittigd, door familie of vrienden, zodat hij binnen de 7 dagen (opgelegde termijn) een dossiernummer kan aanvragen voor het desbetreffende ongeval. Bij niet naleven van dit artikel zal de club zich van het gebeuren distantiëren en kan haar verzekering bij de Vlaamse Wielrijdersbond niet meer gelden.

Artikel 27 : De clubleden die bij een ongeval worden betrokken (met derden vreemd aan de club), geven wij de raad, steeds hun familiale verzekering aan te spreken en de politiediensten te verwittigen, daar de fietser steeds als zwakke weggebruiker wordt beschouwd.

Artikel 28 : Iedere deelnemer wordt verzocht om minstens één reserveband of tube bij te hebben.

Artikel 29 : Bij pechverlening wordt door de volledige ploeg ter plaatse, en rechts van de weg, gewacht tot de pechvogel opnieuw aansluiting heeft gekregen.

Artikel 30 : De leden dienen tijdens de fietstochten gehoor te geven aan de signalen van het bestuur en/ of baankapitein(s), en ook naderend gevaar te signaleren (bv. oneffenheden in het wegdek, geparkeerde voertuigen, …).

Artikel 31 : Ritten van meer dan 100 km vereisen een minimumleeftijd van 16 jaar (artikel 2 blijft van toepassing).

Artikel 32 : Elke rit wordt, in de mate van het mogelijke besloten met een lekker samenzijn. Plaats van dit gebeuren wordt vóór de rit bepaald.

Artikel 33 : Als wielertoerist ligt de natuur ons nauw aan het hart. Wij maken van elke rit een milieuvriendelijke trip. Lege blikjes, allerhande verpakkingen en lekke banden horen thuis in een vuilnisbak.