E. Leden

Artikel 20 : Ieder clublid is gelijkwaardig aan elk ander en wordt geacht het algemeen belang van de club te dienen.

Artikel 21 : Elk lid dat het algemeen belang van de club ernstige schade berokkent, zal na de tweede verwittiging onmiddellijk van de ledenlijst worden geschrapt.

Artikel 22 : Elk lid heeft op iedere bestuursvergadering gehoorrecht. Dat houdt in dat hij of zij voorstellen, op- of aanmerkingen kan formuleren naar het bestuur toe, en dit bij het begin van de agenda om 20.00 u. Nadien beslist het bestuur gedurende het verdere verloop van de vergadering. Indien nodig verlaat het lid de bestuursvergadering.