A. Doelstellingen

Artikel 1 : De club heeft tot doel om via het wielertoerisme, de vriendschap, de sportiviteit en de lichaamsconditie bij haar leden te bevorderen.

Artikel 2 : Iedereen, ongeacht geslacht, filosofische of ideologische overtuiging kan toetreden tot de club. Er is geen leeftijdsgrens vastgelegd om lid te worden, maar de minderjarigen vallen wel onder de volledige verantwoordelijkheid van hun ouders en dienen een schriftelijke toelating te hebben van één der ouders samen met een kopie van de familiale verzekering.