I. Jaarlijks eetfestijn

Artikel 37 : Het jaarlijks eetfestijn is onze enige bron van inkomsten. Van ieder lid wordt een spontane inzet gevraagd.