H. Veiligheid

Artikel 35 : Elk lid wordt geacht de wegcode te kennen en te eerbiedigen, wij fietsen twee per twee op de rijbaan. Elk lid zorgt ervoor dat zijn materiaal in orde gesteld is volgens de wegcode en dat dit keurig onderhouden wordt, dit om zijn eigen veiligheid en die van de anderen te waarborgen.

Artikel 36 : De clubleden dragen tijdens het fietsen een valhelm. Indien er toch een ongeval zou gebeuren met een fietser zonder valhelm tijdens een rit, zal de club zich distantiëren van dit ongeval.