G. Uitrusting

Artikel 34 : Tijdens elke zondagrit fietsen de leden in volledige clubuitrusting. Wie dit niet doet, wordt als afwezig genoteerd en krijgt een eerste verwittiging. Uitzonderingen alleen met toelating van het bestuur.